• Общи условия

      

     Моля, внимателно прочетете тези условия преди да използвате Интернет магазина dmdbg.exsitee.com!

     Ако използвате Интернет магазина dmdbg.exsitee.com, се счита, че ПРИЕМАТЕ и сте съгласни с условията!

     Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте Интернет магазина dmdbg.exsitee.com!     Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „ДМ ДООР” ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет Магазина dmdbg.exsitee.com
     Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки (линкове), разположени на сървъра на dmdbg.exsitee.com или чрез заплащане ползването на платени услуги, предлагани от него, Потребителят се съгласява изцяло да приеме и спазва настоящите Общи условия.
     Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра dmdbg.exsitee.com – IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

      

      

           


     Правила за използване на сайта

     „ДМ ДООР” ЕООД, наричан по-долу "Доставчик", като създател и собственик на интернет сайта dmdbg.exsitee.com, ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Интернет магазин (наричан по-долу "Сайт"), само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторското право, правата върху търговски марки или други законови разпоредби.

      

      

      

      

      

     Права и отговорности на страните

     Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви. Задълженията на dmdbg.exsitee.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така dmdbg.exsitee.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. dmdbg.exsitee.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Част от информацията, публикувана в този Сайт, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за връзка.

      

      

      


     Ограничение на отговорността

     dmdbg.exsitee.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо dmdbg.exsitee.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този Сайт или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка, оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

      

      

      


     Използване на софтуер

     Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

      

      

      

      

      

     Информация от потребителите

     dmdbg.exsitee.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до dmdbg.exsitee.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този Сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. dmdbg.exsitee.com използва личната информация с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да може да ви предостави услуги с по-добро качество. В определени случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
     Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.
     Наличните препратки от този Сайт към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт, но dmdbg.exsitee.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин dmdbg.exsitee.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията, публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

      

      

      

      

      

     Препратки към този Сайт

     Вие може да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на dmdbg.exsitee.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

      

      

      


     Промяна на цени на стоки

     dmdbg.exsitee.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, dmdbg.exsitee.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.
     Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тя важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, както е по условията на чл.66 ал.2 от ЗЗП.

      

      

      


     Търговски марки

     Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право.

      

      

      


     Общи бележки

     dmdbg.exsitee.com управлява този Сайт от офиса си в Пловдив, България. dmdbg.exsitee.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. dmdbg.exsitee.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

      

      

      


     Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

     Съгласно ЗЗП ние от dmdbg.exsitee.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

     1. Името и адреса ни – фирма „ДМ ДООР“ ЕООД, гр.Пловдив, ул. „Дружба“ 9 (в двора на кооперацията).
     2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.
     3. Цените на стоките са изписани с включен ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
     4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в страницата „Доставка“.
     5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
     6. Начините за Доставка са описани подробно в страницата „Доставка“.
     7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответният документ.

      


     Отказ от стоката

     Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаването в случай, че:

      

     • Те не са използвани.
     • Не е нарушена целостта на опаковката им.
     • Видът на стоките е същият, в който са получени.

      

     При констатация на дефект на опаковката до 24ч. от получаването на продукта и при ненарушен търговски вид на стоката, ние се ангажираме продуктът да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител във връзка с чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид на стоката, замяна не се приема!

      

     Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи, платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП, в срок от 7 работни дни от получаване на стоката в ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
     При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
     При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

      

      

      


     Условия за препратки към този Web сайт

     Сайт с препратка към dmdbg.exsitee.com трябва да отговаря на следните условия:

      

      

      

     * може да сочи към съдържание на dmdbg.exsitee.com, но не и да го копира;
     * не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на dmdbg.exsitee.com;
     * не трябва да посочва неявно, че dmdbg.exsitee.com налага или препоръчва него или продуктите му;
     * не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на dmdbg.exsitee.com;
     * не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи.

     За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефони за връзка.

      

     Последна актуализация: Май 2012

      

      

      

    • ФИЛТЪР

    • АКЦИЯ

    • КОНТАКТИ

     ДМ ДООР ЕООД

     : Пловдив 4002, ул. Дружба, № 9
     : 032 649740
     : 0879 293999
     : www.avtomatichnivratibg.com